//εκθέσεις

Από το 2005 εώς και σήμερα, 59 καλλιτέχνες απο 10 χώρες έχουν λάβει μέρος στις εκθέσεις που διοργανώθηκαν στο Art-hotel Panorama.προηγούμενη έκθεση:   'untitled' 2013

τρέχουσα έκθεση

Κρατώριart 2016

exhibitions tabs

summary

Κρατώριart 2016

  • Τζίνα Αρχοντα - "One day"
  • Γιώργος Τάνσαρλης
  • Ερωτόκριτος Κυριακόπουλος
  • Σταύρος Παναγιωτάκης
  • Ειρήνη Μωυσίδου - "Τομή"
  • Σταύρος Παναγιωτάκης
  • Παύλος Βασιλειάδης
  • Λέα Καββαδία - "Λήθη"
  • Γιώργος Τάνσαρλης
  • Θανάσης Γωγάδης
  • Carla Chlebarov
  • Μαρία Φωτεινάκη -" Tangerine2"
  • Παύλος Βασιλειάδης - εγκατάσταση
  • Εύα Kολιοπάντου
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
  • Λέα Καββαδία - "Μοναχικός"
  • Μαρία Φωτεινάκη - "Tangerine1"
  • Γιώργος Τάνσαρλης
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
  • Ingo Duennebier - Γιάννα Καλή
  • Εφη Αμανατίδου
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
  • Carla Chlebarov
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
  • Τζίνα Αρχοντα
  • Φωτεινή Καριωτάκη
  • Σταύρος Παναγιωτάκης
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
  • Γιάννα Καλή
  • Ingo Duennebier
  • Αλέξανδρος Μιχαήλ
  • Λέα Καββαδία
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
  • Ειρήνη Μωυσίδου - Tομή
  • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί