Κρατώριart 2016

exhibitions tabs

summary

Κρατώριart 2016

 • Τζίνα Αρχοντα - "One day"
 • Γιώργος Τάνσαρλης
 • Ερωτόκριτος Κυριακόπουλος
 • Σταύρος Παναγιωτάκης
 • Ειρήνη Μωυσίδου - "Τομή"
 • Σταύρος Παναγιωτάκης
 • Παύλος Βασιλειάδης
 • Λέα Καββαδία - "Λήθη"
 • Γιώργος Τάνσαρλης
 • Θανάσης Γωγάδης
 • Carla Chlebarov
 • Μαρία Φωτεινάκη -" Tangerine2"
 • Παύλος Βασιλειάδης - εγκατάσταση
 • Εύα Kολιοπάντου
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
 • Λέα Καββαδία - "Μοναχικός"
 • Μαρία Φωτεινάκη - "Tangerine1"
 • Γιώργος Τάνσαρλης
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
 • Ingo Duennebier - Γιάννα Καλή
 • Εφη Αμανατίδου
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
 • Carla Chlebarov
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
 • Τζίνα Αρχοντα
 • Φωτεινή Καριωτάκη
 • Σταύρος Παναγιωτάκης
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
 • Γιάννα Καλή
 • Ingo Duennebier
 • Αλέξανδρος Μιχαήλ
 • Λέα Καββαδία
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί
 • Ειρήνη Μωυσίδου - Tομή
 • Παύλος Βασιλειάδης - Αστερισμοί